၉ ။။ ကုဒ်§လေး-ရှုံးနိမ့်မှခုံအောက်သေသအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးပိုင်ခွင့်များအတွက်အမိန့်ဇော်မှဆုံးဖြတ်ခြင်း၊အသိပေးခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၊အကြားနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်-။။ ကုဒ်-အမေရိကန်ဥပဒေ- ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်တက္ကသိုလ်

ပါတီ အားဖြင့်အစွပ်ပျက်ကွက်ခြင်း၊လျစ်လျူရှုခြင်း၊သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်၏အခြားမှခုံအောက်တွင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီများအတွက်ခုံသမာဓိမေသ၊မဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရိုင်တရားရုံးရာ၊ေထိုကဲ့သို့သောသဘောတူညီလိုရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ခေါင်းစဉ် ၂၈၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးယူသို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ကိစ္စ၏အကိုက်သော်ထဲကအငြင်းအကြားပါတီများ၊အမိန့်ညွှန်ကြားကြောင်းထိုကဲ့သို့သောမရှိပါဆက်လက်ဆောင်ရွက်ထုံးစံအတွက်ပေးအပ်သည်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောသဘောတူ။ ငါးရက်'အရေးအသားအတွက်အသိပေးခြင်း ထိုသို့သောလျှောက်လွှာရမည်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေါ်သို့အတွက်ပါတီ။ ဝန်ဆောင်မှုပြည်ဖြစ်သောထုံးစံအတွက်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ တရားရုံးရကြလိမ့်မည်ကြားပါတီများ၊နှင့်အပေါ်သို့ခြင်းလို့အလုပ်အတွက်သဘောတူဆုံးဖြတ်ဒါမှမဟုတ်အချက်အားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက် သာကိစ္စ၊တရားရုံးရမည်အမိန့်ကိုတီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခုံများနှင့်အညီ၏စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူ။ အကြားနှင့်ဥပဒေအောက်တွင်၊ထိုကဲ့သို့သောသဘောတူင့္ရွိအတွင်းခရိုင်အရာအတွက်အသနားခံစာများအမိန့်ညွှန်ကြားထိုကဲ့သို့သောမရှိပါတင်သွင်းခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ္အောင်၏လတ်တလောသဘောတူသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခြင်း၊လျစ်လျူရှုခြင်း၊သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်လုပ်ဆောင်ဖို့အလားတူအတွက်ဖြစ်ကိစ္စ၊တရားရုံးလွ်င္ ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး။ အဘယ်သူမျှမနေလျှင်ဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်ပါတီစွပ်စွဲခံရဖို့အတွက်၊သို့မဟုတ်လျှင်ထိုကိစ္စမှာအငြင်းအတွင်း ၊တရားရုံးရကြလိမ့်မည်ကြားဖြတ်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာ။ ဘယ်နေရာမှာထိုကဲ့သို့သောကိစ္စအထမြောက်ခြင်း၊ပါတီစွပ်စွဲခံရဖို့အတွက် မူလစေခြင်းငှါ၊အလွဲမှုများ၏၊ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရှေ့တော်၌ထိုပြန်လာသည့်နေ့များ၏အသိပေးစာ၏လျှောက်လွှာ၊တောင်းဆိုဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေး၏ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာ၊နှင့်အပေါ်သို့ထိုကဲ့သို့သောဝယ်လိုအားတရားရုံးရမည်ဖြစ်စေနိုင်ရန်ရည်ညွှန်းကိစ္စသို့မဟုတ်ကိစ္စရပ်များကိုဖို့ဂျူရီထုံးစံအတွက်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊သို့မဟုတ်အထူးခေါ်ဂျူထိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ အကယ္ဂျူတွေ့သောအဘယ်သူမျှမသေအတွက်အရေးအသားအတွက်ခုံလုပ်သို့မဟုတ်အကြောင်းသည်မရှိပုံသေတွက်တွဲ ၊အတွဲစေရမည်။ အကယ္ကူညီကွောငျးတှေ့အတွက်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အရေးအသားဖန်ဆင်းပြီးတစ်ပုံေသာေထာက္ခံေ ၊တရားရုံးရမည်အမိန့် ကိုတီနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခုံစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ။ ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ရည်ညွှန်းဖို့အတွက်စာသား၊သာဒီးဖို့ခေါင်းစဉ် ၂၈၊ႏွင့္တရားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။